GDPR: МИСЛИТЕ, ЧЕ СТЕ СЪВМЕСТИМИ ИЛИ СЕРТИФИЦИРАНИ?
ЕЛАТЕ ДА ПРОВЕРИМ!

Интерактивен семинар за фирми, които са минали процеса по привеждане в съответствие, обучения за съответсвие и DPО (ДЛЗД), или за специалисти в областта.

ОЧАКВАЙТЕ НОВА ДАТА

Ползите за вас

ОТКРИЙТЕ ПОДЛЕЖИТЕ ЛИ НА САНКЦИИ

Разберете как водещи компании в България въведоха регламента в дейността си и се възползвайте от техния опит.

ЩЕ РАБОТИМ ПО ВАШИТЕ КАЗУСИ ЗАЕДНО

Интерактивният ни семинар е възможност за всеки участник да придобие нови знания свързани с практическото прилагане на регламента.

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ КОНКРЕТНИ ПРАКТИЧЕСКИ ОТГОВОРИ

Имате възможност да изпратите Вашите въпроси, а ние ще ги включим в дискусионната част на семинара.

ИНТЕРАКТИВЕН
ФОРМАТ

Семинарът ще завърши с ролеви игри, в които ще включим всички присъстващи, в решаване на примерни казуси от позицията на Регулатор, Субект или Администратор на данни.

Част от нашите клиенти

Лектори

Десислава Димитрова

Десислава ДимитроваПартньор, Innovires Legal

Основните ѝ сфери на дейност са в областта на корпоративното право и защита на личните данни.

Спас Иванов

Спас ИвановВодещ одитор по кибер сигурност

Над 15 години опит в IT сигурността. водещ одитор за ISO27001, ISO9001 и ISO 20000-1. Сертифициран по ITIL и CompTIA Security +.

Йордан Чолаков

Йордан ЧолаковПартньор, Innovires Legal

Предоставя правни съвети в областта на защита на личните данни.